ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

Ενημερώνουμε τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας και Ιστορίας των Ιδεών ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του εν λόγω εργαστηρίου θα διεξαχθούν την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 από 10:00 έως 12:00 με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ».

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την 8η Ιανουαρίου 2024 με αίτηση των ενδιαφερομένων ηλεκτρονικά στο https://eprotocol.uoa.gr/

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας και Ιστορίας των Ιδεών («Laboratory for political and lnstitutional Theory and the History of ldeas»- Ακρωνύμια: ΕΠοΘΘΙΙ-LΑΡollTH)