ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΜΠΕΔΕΛΗ

Η παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος κ. Γεωργίου Μπεμπεδέλη, με θέμα:

ΜΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΪΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, 15:00 μμ μέσω τηλεδιάσκεψης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

https://unige.zoom.us/j/66377994038?pwd=ek9henlLazd3TzgxaXFJTWI5bE5KQT09

 

Code secret : 690019 

 

Η τριμελής  επιτροπή

Αικατερίνη Ιεροδιακόνου (επιβλέπουσα),  Καθηγήτρια,  ΕΚΠΑ

Στυλιανός Βιρβιδάκης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Σπυρίδων Ράγκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών