ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Το Τμήμα μας διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, το οποίο θα διεξαχθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του ΙΦΕ, 1-3 Δεκεμβρίου 2022.

Πληροφορίες & πρόγραμμα: https://conferences.uoa.gr/event/51/