ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 -2024

Σας γνωστοποιούμε ανακοίνωση του Τμήματος Σίτισης-Στέγασης για την υποβολή νέων αιτήσεων για λήψη δωρεάν σίτισης για το Ακαδ. Έτος 2023-24.

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024