ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος υποτροφιών Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) του ΕΚΠΑ έχει τη χαρά να προκηρύξει πέντε (5) υποτροφίες, κάθε μία ύψους 10.000 δολαρίων, για φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 24:00 με δυνατότητα υποβολής αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/

Η ηλεκτρονική σελίδα της αίτησης θα ενεργοποιηθεί στις 15/09/2023.

Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών περιλαμβάνονται στη συνημμένη Πρόσκληση.