ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΦΕ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Επισυνάπτουμε το τελικό Πρακτικό Επιλογής Φοιτητών/Τριών για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης που εγκρίθηκε στη Συνέλευσης του Τμήματος ΙΦΕ, συν. 10η/04-05-2023.