ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

NEWSLETTER - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

Ανακοινώνεται το Τέταρτο Ενημερωτικό Δελτίο (Μάρτιος-Απρίλιος 2024) του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

https://www.phs.uoa.gr/fileadmin/depts/phs.uoa.gr/www/uploads/pdf/newsletter/2024-04-11-newsletter-gr.pdf

https://en.phs.uoa.gr/fileadmin/depts/phs.uoa.gr/www/uploads/pdf/newsletter/2024-04-11-newsletter-en.pdf