ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ/ΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΦΕ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ ΑΠΟ 1-9-2023 ΕΩΣ 31-8-2025.

Ενημερώνουμε τα μέλη ΔΕΠ των Τομέων "Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας" και "Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας" ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος ΙΦΕ θα διεξαχθούν τη Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 από 10:00 έως 12:00 με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ».

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την 31η Μαΐου 2023 με αίτηση των ενδιαφερομένων ηλεκτρονικά στο https://eprotocol.uoa.gr/

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας με θητεία 2 ετών από 1-9-2023 έως 31-8-2025

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας με θητεία 2 ετών από 1-9-2023 έως 31-8-2025