ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ΙΦΕ, ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων του ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, θα υποβληθούν μέσω web, από την ιστοσελίδα https://my-studies.uoa.gr/ .

Προθεσμία Δηλώσεων Μαθημάτων στο my-studies από 08/04/2024 έως 13/05/2024.

Προκειμένου οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία δηλώσεων μαθημάτων, θα πρέπει να έχουν ήδη ενεργοποιήσει το σχετικό λογαριασμό (username & password) από τη διεύθυνση webadm.uoa.gr, ακολουθώντας τους συνδέσμους «Αίτηση Νέου Χρήστη» => «Προπτυχιακοί Φοιτητές».

Διευκρινίσεις:

1.   Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν στο my-studies όλα τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν (καθώς και δήλωση Εργαστηρίου Η/Υ ή/και Συγγραφικής και Διπλωματικής Εργασίας)

2.    Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:

 • Β’ Εξάμηνο: έως 4 μαθήματα εαρινού εξαμήνου
 • Δ’ Εξάμηνο: έως 10 μαθήματα εαρινού εξαμήνου
 • ΣΤ’ Εξάμηνο: έως 16 μαθήματα εαρινού εξαμήνου
 • Η’ Εξάμηνο: έως 22 μαθήματα εαρινού εξαμήνου
 • Επί Πτυχίω: έως 42 μαθήματα ως εξής

α) Για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα ΙΦΕ έως το ακαδ. έτος 2013-2014:

 • υποχρεωτικά & κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (Κ1.ΥΠΟ, Κ2.ΥΠΟ, Κ3.ΥΠΟ) χειμερινού & εαρινού εξαμήνου, και
 • βασικά επιλογής ή κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά μαθήματα (Κ1.ΠΚΦ, Κ1.ΠΚΙ, Κ2.ΠΡΟ, Κ3.ΠΡΟ) που  προσφέρονται στο  εαρινό εξάμηνο μόνο.

β)Για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα ΙΦΕ από το ακαδ. έτος 2014-σήμερα:

 • υποχρεωτικά μαθήματα  χειμερινού & εαρινού εξαμήνου, και
 • βασικά επιλογής ή κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στο εαρινό εξάμηνο μόνο.

3.      Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη Δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων και παρακαλούνται να εκτυπώσουν την τελική δήλωση μαθημάτων τους.

4.     ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιτυχής δήλωση γίνεται πράσινη. Για μια μικρή αλλαγή πρέπει να γίνει όλη η δήλωση ξανά από την αρχή.

5.   ΠΡΟΣΟΧΗ:  Πρέπει να υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δηλώσεων στον ΕΥΔΟΞΟ και στο MY-STUDIES (δήλωση μαθήματος). Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητηθεί από τον ΕΥΔΟΞΟ να επιστραφούν τα ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ των οποίων τα αντίστοιχα μαθήματα δεν δηλώθηκαν στο MY-STUDIES

6.     Από την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.phs.uoa.gr) οι φοιτητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 βάσει του οποίου θα μπορούν να κάνουν τη δήλωση μαθημάτων

7.      Χειρόγραφη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται δεκτή σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

Α. Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Ι.Φ.Ε. που είχαν εισαχθεί κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1994-2005 και παρακολουθούσαν το πρόγραμμα σπουδών των ακαδ.ετών 1994-2005, ότι πλέον στην εφαρμογή "My-Studies" καταργούνται και αντικαθίστανται οι κωδικοί δήλωσης μαθημάτων.  Ειδικότερα, οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ακαδ. έτη 1994-2005 θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω:

 1. Οι προϋποθέσεις λήψης του πτυχίου τους παραμένουν ως έχουν.  Δηλαδή: θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 39 υποχρεωτικά μαθήματα και 12 επιλογής.
 2. Για την κατηγορία των υποχρεωτικών μαθημάτων οι φοιτητές θα δηλώνουν πλέον στην εφαρμογή "My-studies" τους κωδικούς των αντίστοιχων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ακαδ. ετών 2006-2013.
 3. Για την κατηγορία των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής οι φοιτητές θα δηλώνουν πλέον στην εφαρμογή "My-studies" τους κωδικούς των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής του προγράμματος σπουδών ακαδ. ετών 2014-2030, τα οποία προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο μόνο.

Προσοχή: Το "my-studies" δεν επιτρέπει τη δήλωση μαθημάτων για τα οποία υπάρχει ήδη προβιβάσιμος βαθμός σε αντίστοιχο μάθημα.

Β.Οι φοιτητές του Τμήματος Ι.Φ.Ε. που είχαν εισαχθεί κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2013 και παρακολουθούσαν το πρόγραμμα σπουδών των ακαδ.ετών 2006-2013, θα δηλώνουν πλέον στο "My-Studies" για την κατηγορία μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, τους κωδικούς των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των ακαδ. ετών 2014-2030 τα οποία προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο μόνο.

Προσοχή: Το "my-studies" δεν επιτρέπει τη δήλωση μαθημάτων για τα οποία υπάρχει ήδη προβιβάσιμος βαθμός σε αντίστοιχο μάθημα.

Για διευκρινήσεις ή πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη Γραμματεία και στα τηλέφωνα του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία