ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ορκωμοσία των Διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές  τους, θα τελεστεί δια ζώσης την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ. στη Αίθουσα 2 του Νέου Κτηρίου του Τμήματος ΙΦΕ στην Πανεπιστημιούπολη του Ε.Κ.Π.Α.  στα Ιλίσια.

Α. Στην ορκωμοσία θα συμμετέχουν οι Διδάκτορες του Τμήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις αποφοίτησης και υπέβαλαν αίτηση ορκωμοσίας μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικότερα:

Στους ορκιζόμενους, εντός των επόμενων ημερών, θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η καθομολόγησή τους την οποία οι ορκιζόμενοι πρέπει να υπογράψουν, να τη σαρώσουν και τέλος να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία (secr@phs.uoa.gr) έως και την Τετάρτη 19/06/2024. Όσοι ορκιζόμενοι επιθυμούν να ορκιστούν με πολιτικό όρκο παρακαλούμε να μας ενημερώσουν.

Β. Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, οι ορκιζόμενοι δύνανται να συνοδεύονται από έως τέσσερα (4) άτομα έκαστος.

Γ. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού εντός του Νέου Κτηρίου του Τμήματος ΙΦΕ, καθώς και η χρήση κομφετί ή κόρνας κ.α., τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Παρακαλούνται οι ορκιζόμενοι/ες να τηρήσουν πιστά τα ανωτέρω