ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023, 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επισυνάπτουμε προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση.

Περίοδος ενστάσεων 21 - 28 Απριλίου 2023.

Η τελική επιλογή θα αναρτηθεί κατόπιν έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.