ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Επισυνάπτουμε προσωρινή κατάταξη των αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση.

Η τελική επιλογή θα αναρτηθεί κατόπιν έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.