ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Yποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 15/12/2022 έως 03/01/2023 και ώρα 23:59.

Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση