CIVIS

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ,CIVIS - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ,ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού έργου ,CIVIS - «Πανεπιστήμιο Πολιτών ,της Ευρώπης»

Η επίσημη έναρξη του ευρωπαϊκού έργου «Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης» με τον τίτλο  CIVIS, στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι ένα από τα 17 έργα μεταξύ 54 υποβληθεισών προτάσεων,  που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», πραγματοποιήθηκε χθες, στη Ρώμη, στο Sapienza Università di Roma. 

Οι Πρυτάνεις και τα μέλη των Ομάδων Εργασίας από τα 8 συμμετέχοντα  Πανεπιστήμια συγκεντρώθηκαν στη Ρώμη σηματοδοτώντας, ουσιαστικά, την επίσημη έναρξη μιας πρωτοποριακής, κοινής προσπάθειας και θέτοντας επί τάπητος διάφορα οργανωτικά ζητήματα. Κατά τη συνάντηση υπογράφηκε και η συμφωνία πλαίσιο που θα επιτρέπει την κινητικότητα και τις ανταλλαγές μέσα στο δίκτυο των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

Τα οκτώ Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του «Πανεπιστημίου Πολιτών της Ευρώπης» με τον τίτλο  CIVIS, είναι:  το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία).

Στην τελετή εκκίνησης των εργασιών παρέστησαν και οι Πρέσβεις των χωρών των Πανεπιστημίων του CIVIS, μεταξύ των οποίων ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Ρώμη κ. Θεόδωρος Πασσάς και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στη Ρώμη. Από το ΕΚΠΑ παρέστησαν ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής κ. Νικόλαος Βούλγαρης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αν. Καθηγητής κ. Δημήτριος Καραδήμας, η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ κ. Αθηνά Δημοπούλου και η Προϊσταμένη Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ κ. Φωτεινή Φρύδα.

Ανάμεσα στους στόχους αυτής της Ένωσης των Πανεπιστημίων η οποία θα συγκεντρώσει το δυναμικό περίπου 384.000 φοιτητών και 55.000 μελών του προσωπικού των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων είναι :

  • Η κλιμάκωση των πολυάριθμων υπαρχουσών συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων σε ένα πρόγραμμα δομικής ολοκλήρωσης- ενσωμάτωσης που υπερβαίνει τις συνηθισμένες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων.
  • Η αύξηση της κινητικότητας κυρίως μεταξύ των Πανεπιστημίων-μελών του δικτύου
  • Η ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και η διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων και των περιόδων σπουδών, προκειμένου να προωθηθεί παραπέρα η συμβατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και η μετακίνηση των φοιτητών στην Ευρώπη.
  • Η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.
  • Η καλλιέργεια ευρωπαϊκών επαφών και η ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών με περιοχές της Μεσογείου και της Αφρικής στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας  (καθώς η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα αποτελέσουν ένα επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής συνεργασίας).
  • Η ενίσχυση  των ερευνητικών  δεσμών  που υπάρχουν μεταξύ των πανεπιστημίων μέσω της διεπιστημονικότητας, των κοινών ερευνητικών υποδομών και της χρηματοδότησης  κοινών έργων.
  • Η ενίσχυση καινοτόμων  παιδαγωγικών μεθόδων.
  • H ενίσχυση της ιδέας για ανοικτούς και προσβάσιμους εκπαιδευτικούς πόρους, κατά τις επιταγές της Ανοικτής Επιστήμης και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.
  • Η συνεργασία με συνδεδεμένους εταίρους, τόσο τοπικούς όσο και ευρωπαϊκούς, που θα στηρίξουν τις δράσεις της Ένωσης των Πανεπιστημίων και θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών .
  • Η συνεργασία με τις περιφέρειες των πανεπιστημίων και η σύνδεσή τους  με τα όργανα διοίκησης της Ένωσης των Πανεπιστημίων για την ανάπτυξη συνεργειών .

Το ΕΚΠΑ όπως και όλα τα Πανεπιστήμια του Δικτύου είχε εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία προετοιμασίας του σχεδίου αυτού, έχοντας αναλάβει ιδιαίτερα τον συντονισμό των δράσεων σχεδιασμού, και για τα 8 Πανεπιστήμια, στον τομέα  της ενίσχυσης της κινητικότητας και την άρση των όποιων τυπικών εμποδίων, με αντίστοιχες προτάσεις και δεσμεύσεις. Παράλληλα έχει ορίσει εκπροσώπους του σε όλες τις ομάδες εργασίας του Δικτύου και έχει προβεί σε απαραίτητες επαφές για την ανάπτυξη συνεργασιών με  πιθανούς συνδεδεμένους εταίρους. Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα άλλα επτά πανεπιστήμια του δικτύου και συμμετέχει με εκπροσώπους του ενεργά σε όλες τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις που διοργανώνονται.

Το προσεχές διάστημα το «Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης»  - CIVIS πρόκειται να προχωρήσει στις πρώτες ανταλλαγές φοιτητών, ενώ στις 6 Δεκεμβρίου θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες μια ειδική ημερίδα με θέμα «Universities, Cities & Regions: A Civic Path for the Future?» , με τη συμμετοχή και των Δημοτικών Αρχών από τις πόλεις των μελών του Πανεπιστημίου Πολιτών της Ευρώπης  - CIVIS.