ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Επιλογή και εγγραφές Υποψηφίων Διδακτόρων

Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΙΦΕ, στη συνεδρία 9η/23-05-2024, έγιναν δεκτοί ως ΥΔ του Τμήματος ΙΦΕ οι ακόλουθοι:

  1. Γαλάτης Σπυρίδων - Δημήτριος
  2. Μαράκας Νικόλαος
  3. Πρίφτι Γιόν

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν μέσω e-protocol στο https://eprotocol.uoa.gr/cases/students/  επιλέγοντας την κατηγορία 06. Υποβολή Δικαιολογητικών Εγγραφής Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Υποψηφίων Διδακτόρων και επισυνάπτοντας συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, την αίτηση εγγραφής και την υπεύθυνη δήλωση ΥΔ, από σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΙΦΕ

Αίτηση εγγραφής Υποψήφιου Διδάκτορα

Υπεύθυνη Δήλωση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2023-24 εαρινό διαυγεια