ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Ι.Φ.Ε. ότι είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων του Τμήματός μας στον σύνδεσμο https://submit.survey.uoa.gr/  με τη συμπλήρωση Ηλεκτρονικού Ανώνυμου Ερωτηματολογίου.

Η σύνδεση/συμμετοχή στην πλατφόρμα αξιολόγησης https://submit.survey.uoa.gr) γίνεται με το όνομα χρήστη / κωδικό (login) που ήδη χρησιμοποιείτε για τη σύνδεσή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΠΑ. Η σύνδεση είναι ανώνυμη και σας ενημερώνουμε πως η μόνη πληροφορία που καταγράφεται είναι αν το συγκεκριμένο αναγνωριστικό έχει συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι. Η ανωνυμία διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση καθώς τα στοιχεία πιστοποίησης (login) δεν αποθηκεύονται σε συνδυασμό με τις απαντήσεις που υποβάλλονται και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει συσχέτιση συμμετεχόντων με υποβληθείσες απαντήσεις.

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΑΝΩΝΥΜΟ.  Κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει, πέραν των στοιχείων που πιθανώς δώσατε ως απάντηση σε κάποια ερώτηση. Το σύστημα εγγυάται την ανωνυμία της συμμετοχής μη καταγράφοντας οτιδήποτε θα μπορούσε να συσχετίσει τα στοιχεία πρόσβασης (ηλεκτρονικός λογαριασμός) με τις απαντήσεις που πρόκειται να δοθούν.  Η μόνη πληροφορία που πρόκειται να καταγραφεί είναι η χρήση του ηλεκτρονικού λογαριασμού (login) που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μοναδικότητα της συμμετοχής.

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ.  Έτσι εξασφαλίζεται ο εκσυγχρονισμός και η αμεσότητα που παρέχεται από τις νέες τεχνολογίες.

Πλέον περισσότεροι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop, κινητό και δεν θα απαιτείται η δέσμευση από τον/την διδάσκοντα/ουσα να διανείμει συγκεκριμένη μέρα τα ερωτηματολόγια σε έντυπη μορφή προκειμένου να έχει μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση. Επίσης δεν θα χρειάζεται να σπαταλά πολύτιμο χρόνο διδασκαλίας προκειμένου να διανείμει ερωτηματολόγια στους φοιτητές και να περιμένει την συμπλήρωσή τους. Ακόμα, με την ηλεκτρονική υποβολή γίνεται ευκολότερη και γρηγορότερη η συγκέντρωση των δεδομένων, η έκδοση στατιστικών/αναφορών, στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά από το Πανεπιστήμιο και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) για περαιτέρω αναλύσεις.

Το Ηλεκτρονικό Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο σας δίνει την ευκαιρία να αποτυπωθεί η γνώμη σας. Οι αξιολογήσεις μαθημάτων συγκεντρώνουν πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους διδάσκοντες να βελτιώσουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του μαθήματος. Γι’ αυτόν τον λόγο όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός συμμετοχής τόσο πιο χρήσιμα και ουσιαστικά είναι τα αποτελέσματα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχετε μόνο στα ερωτηματολόγια των μαθημάτων που έχετε δηλώσει.

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων του ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα πραγματοποιηθεί μέσω web στον σύνδεσμο https://submit.survey.uoa.gr/.

Δίπλα από το ενεργό ερωτηματολόγιο αναφέρεται ο χρόνος που υπολείπεται ώστε να μπορέσετε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας. Προθεσμία Αξιολόγησης Μαθημάτων από 17/05/2023 έως 31/05/2023.