ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΜΕΑ

Παρακαλούνται οι ΦμεΑ, αφού υποβάλουν τη φόρμα καταγραφής περιορισμών (ΚαΠ) και τα ζητούμενα έγγραφα στη Μονάδα Προσβασιμότητας (https://access.uoa.gr/services/needs/ ), να επικοινωνήσουν μέσω e-mail με την καθηγήτρια-σύμβουλο του τμήματος, κυρία Ελένη Γέμτου (egemtos[at]phs.uoa[dot]gr), για να την ενημερώσουν σχετικά με τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο, επισυνάπτοντας τη γνωμάτευση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε εναλλακτικό τρόπο εξέτασης, αυτός καθορίζεται σε συζήτηση τόσο με τη Μονάδα Προσβασιμότητας όσο και με την καθηγήτρια σύμβουλο. Δέκα ημέρεςπριν την έναρξη της εξεταστικής, θα επικοινωνείτε με την κυρία Γέμτου για να της γνωστοποιείτε τα μαθήματα που πρόκειται να εξεταστείτε. Η κυρία Γέμτου θα ενημερώνει στη συνέχεια τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες για τον τρόπο εξέτασης που θα έχετε συμφωνήσει.