ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 1 ΚΑΙ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω της διεξαγωγής του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Επιστήμης (1-3 Δεκεμβρίου 2022) στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος ΙΦΕ.