ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα Γρηγόρη Πανουτσόπουλου, με θέμα «Planning CERN's Large Hadron Collider: An Entanglement of Physics, Technology and Diplomacy», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Μαΐου, στις 12:15 μμ, στην αίθουσα Γκουνταρούλη του Τμήματος ΙΦΕ.

Η τριμελής επιτροπή
Θόδωρος Αραμπατζής (επιβλέπων), Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Κώστας Γαβρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Τέλης Τύμπας, Καθηγητής, ΕΚΠΑ