ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Η παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος κας Μαργαρίτας Στεφάνου, με θέμα:

Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας με την χρήση του Κινηματογράφου

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, στις 10:30 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m5dfa44e1112b3e16b55635e7831c6511

Η τριμελής επιτροπή

Στέλιος Βιρβιδάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα ΙΦΕ, ΕΚΠΑ (Επιβλέπων)
Βάσω Κιντή, Καθηγήτρια, Τμήμα ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής, Τμήμα ΙΦΕ, ΕΚΠΑ