Αρχική » Το Τμήμα » Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Τρέχον πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Τμήμα

Οι ανακοινώσεις για αίτηση σε τρέχον πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα αναρτώνται  στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ενημερώσεις για την εξέλιξη του προγράμματος (για όσες κι όσους υποβάλουν αίτηση) θα παρέχονται από το σχετικό eclass του ακαδημαϊκού υπεύθυνου (Α. Τύμπας):  http://eclass.uoa.gr/courses/PHS272/

Ιστορία του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Τμήματος

Στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών το 2000. Το πρόγραμμα αυτό λειτούργησε, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και είχε επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κώστα Γαβρόγλου, από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
 
Στην επόμενη φάση και μέχρι τις 30/8/2012 λειτούργησε  νέο πρόγραμμα "Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών", το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Υπεύθυνος του Προγράμματος για το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ήταν ο Καθηγητής Χρήστος Τρικαλινός. 

Υπεύθυνη  γραμματειακής υποστήριξης ήταν η κα Μαρία Κατράνη ( http://users.uoa.gr/~ctrikall/index.html).