Αρχική » Το Τμήμα » Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Τρέχον πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο ΜΙΘΕ

Οι ανακοινώσεις για αίτηση σε τρέχον πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα αναρτώνται  στην ιστοσελίδα του ΜΙΘΕ. Ενημερώσεις για την εξέλιξη του προγράμματος (για όσες κι όσους υποβάλουν αίτηση) θα παρέχονται από το σχετικό eclass του ακαδημαϊκού υπεύθυνου (Α. Τύμπας):  http://eclass.uoa.gr/courses/PHS272/

Ιστορία του προγράμματος πρακτικής άσκησης στο ΜΙΘΕ

Στο Τμήμα ΜΙΘΕ για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 
φοιτητών το 2000. Το πρόγραμμα αυτό λειτούργησε, με χρηματοδότηση από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΕΠΕΑΕΚ) και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κ. Γαβρόγλου, από το 
ακαδημαϊκό έτος 2000-1 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2004-5.
 
Στην επόμενη φάση και μέχρι τις 30/8/2012 λειτούργησε  νέο πρόγραμμα 
"Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών", το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Υπεύθυνος του Προγράμματος για το Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. ήταν ο Καθηγητής Χ.Τρικαλινός. Υπεύθυνη  γραμματειακής υποστήριξης ήταν η κ. Μ.Κατράνη ( http://users.uoa.gr/~ctrikall/index.html).