Αρχική » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Πρόεδρος και Αναπληρωτής Προέδρου

Πρόεδρος

Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης είναι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, με θητεία από 1/12/2017 έως 30/11/2019.

Αναπληρωτής Προέδρου

Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Χατζής με θητεία από 1/12/2017 έως 30/11/2019