Αρχική » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Πρόεδρος και Αναπληρωτής Προέδρου

Πρόεδρος

Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης είναι ο Καθηγητής Αριστοτέλης Τύμπας, με θητεία από 1/9/2020 έως 31/8/2022.

Αναπληρωτής Προέδρου

Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης είναι ο  Καθηγητής Ευστάθιος Ψύλλος με θητεία από 1/9/2020 έως 31/8/2022.