Αρχική » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος αποτελείται από:

  • Τον εκάστοτε Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος.
  • Τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφάνου.
  • Την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Ελένη Γέμτου.

Επιτροπή συμβούλων των φοιτητών

Η επιτροπή συμβούλων των φοιτητών αποτελείται από τους:

  • Καθηγητή Γεώργιο Γκότση.
  • Καθηγητή Κωνσταντίνο Μουτούση.
  • Αναπληρωτή Καθηγητή Δρακούλη Νικολινάκο.

Σύμβουλος ΦμεΑ

Σύμβουλος καθηγήτρια φοιτητών με αναπηρία είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Γέμτου, με αναπληρώτρια την κα Αναστασία Ελευθεριάδου, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος.