Αρχική » Το Τμήμα » Ιστορικά στοιχεία » Διατελέσαντες Πρόεδροι

1995-1997 & 1997-1999 & 2003-2005

Πέτρος Γέμτος

Καθηγητής Μεθοδολογίας, Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Κοινωνικών Επιστημών

Email: pgemtos@phs.uoa.gr

1999-2001 & 2001-2003 & 2005-2007 & 2007-2009

Διονύσιος Αναπολιτάνος

Καθηγητής Μεθοδολογίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και της Λογικής

Email: danapol@phs.uoa.gr

2009-2011 & 2011-2014 & 2018-2020

Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

Καθηγητής Λογικής

Email: cdimitr@phs.uoa.gr

2014-2015 & 2015-2017

Ιωάννης Χριστιανίδης

Καθηγητής Ιστορίας των Μαθηματικών

Email: ichrist@phs.uoa.gr