Αρχική » Το Τμήμα » Ιστορικά στοιχεία » Διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ του τμήματος » Φαίδρα Παπανελοπούλου

Φαίδρα Παπανελοπούλου

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία της Φυσικής
Τομέας: Ιστορίας Eπιστήμης και Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210 7275510
Φαξ : 2107275530
E-mail: fpapanel[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής:

Τρίτη: 12:30-14:00 ή κατόπιν συνεννόησης μέσω email

Προσωπική Ιστοσελίδα: www.phs.uoa.gr/hst/Faculty/Papanelopoulou.html
Διεύθυνση επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια
15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • 2004 :D.Phil in History of Science, Modern History Faculty, University of Oxford
  Thesis title: The emergence of thermodynamics in mid-nineteenth-century France
  Supervisor: Pr. R. Fox,
  Examiners: Pr. J.L.Heilbron, Pr. C. Smith
 • 2000:MSc in Economic and Social History, Modern History Faculty, University of Oxford
  Dissertation title: Popular science writing in France, 1850-1895,
  Supervisor: Pr. R. Fox.
 • 1999: Πτυχίο Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
  Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε./ ΕΚΠΑ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορία των Φυσικών Επιστημών
 • Εκλαΐκευση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
 • Δημόσια εικόνα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά:
 • Ιστορία των Φυσικών Επιστημών
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά:
 • Επιστημονική Επανάσταση
Επιλογής:
 • Γυναίκες στην Επιστήμη
 • Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Φυσικής και της Χημείας

Μεταπτυχιακά

 • Ιστορία και Ιστοριογραφία της Εκλαΐκευσης της Επιστήμης

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

Ερευνητικές εργασίες

 • F. Papanelopoulou (2014). «Fresher than fresh. Remarks on consumer attitudes towards the development of the Cold Chain in Greece». In K. Gavroglu, History of Artificial Cold. Scientific, Cultural and Technological Aspects, Dordrecht: Springer: 267-80.
 • F. Papanelopoulou (2013). ‘Louis Paul Cailletet: the liquefaction of oxygen and the emergence of low-temperature research’, Notes and Records of the Royal Society, v. 67: 355-373.
 • E. Mergoupi-Savaidou, F. Papanelopoulou, S. Tzokas (2012) «Science and technology in Greek newspapers, 1900-1910. Historiographical reflections and the role of journalists for the public images of science and technology». Science and Education, v. 21: 293-310.
 • F. Papanelopoulou (2009). «The International Association of Refrigeration though the correspondence of Kamerligh Onnes and Edouard Guillaume, 1908-1914», Annals of Science, 66/3: 345-370.
 • F. Papanelopoulou & P. Kjaegaard, (2009). « Science in the Press: The public images of science and technology in fin-de-siècle Denmark, Greece and Spain», Centaurus, 51/2: 89-96 .
 • F. Papanelopoulou (2008). «The emergence of thermodynamics in mid-nineteenth-century France. A matter of national style?». In: N. Herran, T. Lanuza, J. Simon, eds., Beyond Borders: Fresh Perspectives in the History of Science, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing: 249-268.
 • K. Gavroglu, M. Patiniotis, F. Papanelopoulou, A. Simões, A. Carneiro, M. P. Diogo,  R. Bertomeu-Sanchez, A. Garcia-Belmar, A. Nieto-Galan (2008). «Science and Technology in the European Periphery. Some Historiographical Reflections». History of Science, 46: 153--75.
 • A. Nieto-Galàn, F. Papanelopoulou (2006), ‘Science, technology and the Public in the European Periphery’, Journal of Science Communication, 5 (4). [e-journal: http://jcom.sissa.it/archive/05/04/Jcom0504%282006%29R01/]
 • F. Papanelopoulou (2006), ‘Gustave-Adolphe Hirn (1815-1890) engineering thermodynamics in mid-nineteenth century France’, British Journal for the History of Science, 39 (2): 231-254.
 • F. Papanelopoulou (2003). «Paris-Province. Energy physics in mid-nineteenth-century France». La revue de la Maison Française, v.1, n. 2 (2003), pp. 95-116

Βιβλία

 • E. Μεργούπη-Σαβαΐδου, Γ. Μέριανος, Φ. Παπανελοπούλου, Χ. Χριστοπούλου (επ.), (2013) Επιστήμη και Τεχνολογία. Ιστορικές και Ιστοριογραφικές Μελέτες, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
 • F. Papanelopoulou, A. Nieto-Galan, Enrique Perdiguero (eds), (2009) Popularizing Science and Technology in the European periphery, 1800-2000, Ashgate.

Πρακτικά Συνεδρίων

 • A. Carneiro, M. P. Diogo, A. Simões,  I. Zilhão, E. Mergoupi-Savaidou, F. Papanelopoulou, S. Tzokas (2012), ‘Comparing the public perceptions of science and technology in the Greek and the Portuguese daily press: the case of the return of Halley’s Comet (1910)’ in Roca-Rosell, A. (ed.) (2012). The Circulation of Science and Technology: Proceedings of the 4th International Conference of the ESHS, Barcelona, 18-20 November 2010. Barcelona: SCHCT-IECQ: 853-57.
 • F. Papanelopoulou (2008), «Between Physics and Chemistry: Early low temperature research», in Bertomeu-Sánchez, J.R. et al., Proceedings of the 6th International Conference of the History of Chemistry «Neighbours and Territories. The Evolving Identity of Chemistry», Leuven 28 August-1 September 2007: 433-49.

Βιβλιοπαρουσιάσεις- παρουσιάσεις συνεδρίων

 • F.Papanelopoulou (2010), «Book Review: L. Papastefanaki (2009). Labour, technology and gender in Greek industry: The textile industry of Piraeus, 1870-1940. Heraklion: Crete University Press», The Historical Review/ La Revue Historique, VII,  σελ. 353-55.
 • Φ. Παπανελοπούλου (2006), «Βιβλιοκριτική: M. Atten, D. Pestre (2002). Heinrich Hertz. L’administration de la preuve. Paris: PUF», Νεύσις, 15, σελ. 205-207
 • Φ. Παπανελοπούλου, Γ. Πέτρου, Χρ. Χριστοπούλου (2003), «Πρακτικά του Συνεδρίου του STEP, Αίγινα 2002: Επιστημονικά και Τεχνολογικά Εγχειρίδια στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια», Νεύσις, 11, σελ. 177-93

Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια

 • Φ. Παπανελοπούλου (2009), «Η αρχή διατήρησης της ενέργειας και οι απαρχές της θερμοδυναμικής. Ιστορικά και Ιστοριογραφικά ζητήματα». Καλδής, Β. (επ.). Ανθολόγιο. Οι Επιστήμες του ανθρώπου και της φύσης στην Ευρώπη. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Πάτρα.

Άλλες πληροφορίες

Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες

 • 2009-2012: Marie Curie Re-Integration Grant, Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
  Ερευνητικό Πρόγραμμα: Cold goes South. The emergence of refrigeration technologies in the European South. The case of Greece 1895-1974).
 • 2007-9: Marie Curie Intra-European Fellowship, Maison des Sciences de l’Homme/ Groupe d’Etude des Μéthodes et d’Analyse Sociologique, Paris, France. Ερευνητικό Πρόγραμμα: Origins and Evolution of Artificial Cold in Europe, 1870-1970: Exploring Science/Technology/Industry Interfacing.
 • 2004- 5: Μεταδιδακτορική Υποτροφία στο Centre A. Koyré (École des Hautes Études en Sciences Sociales), Paris, France (χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας). Ερευνητικό Πρόγραμμα: The emergence of thermodynamics in mid-nineteenth-century France.

Συμμετοχή σε επιστημονικές οργανώσεις:

 • British Society for the History of Science
 • History of Science Society
 • STEP (Science and Technology in the European Periphery)