Αρχική » Το Τμήμα » Εγκαταστάσεις και Πρόσβαση

Εγκαταστάσεις

To Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. στεγάζεται σε τρία κτίρια στη νότια πλευρά της Πανεπιστημιούπολης (Άνω Ιλίσια).

Στο πρώτο κτίριο, που βρίσκεται στη νότια είσοδο της Πανεπιστημιούπολης (Λεωφόρος Υμηττού), στεγάζεται η γραμματεία, τα γραφεία των μελών Δ.Ε.Π., το γραφείο του συλλόγου των φοιτητών και μια μικρή αίθουσα σεμιναρίων (Αίθουσα Γκουνταρούλη).

Στο δεύτερο κτίριο (δίπλα στο πρώτο) στεγάζονται δύο εργαστήρια του Τμήματός μας, το «Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων» και το «Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης».

Τετρακόσια μέτρα βορειότερα, δίπλα στο πανεπιστημιακό γυμναστήριο, βρίσκεται το τρίτο κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, η αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, το «Εργαστήριο Διαχείρισης Γνώσης» και η βιβλιοθήκη του Τμήματος.