Αρχική » Το Τμήμα

Το Τμήμα

Το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε) ιδρύθηκε το 1992 με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών του.

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα είναι τετραετής. Τον Σεπτέμβριου του 2010 ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών/τριών ήταν 1549, ενώ ο αριθμός πτυχιούχων 650.

Στο Τμήμα έχουν θεσμοθετηθεί οι Τομείς:

Στα πλαίσια του Τμήματος λειτουργούν, προσφέροντας σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, τα Εργαστήρια:

Επίσης προωθείται η δημιουργία Εργαστηρίου Ιστορικών Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών.

Το Τμήμα έχει την ευθύνη της έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού Νεύσις που εκδίδεται από το 1994 από τις εκδόσεις Νεφέλη και το οποίο περιλαμβάνεται στους καταλόγους των περιοδικών των ανθρωπιστικών σπουδών (Φιλοσοφία, Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης) που δημοσιεύει το European Science Foundation. Από το 2009, μέλη ΔΕΠ του τμήματός μας είναι διευθυντές του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Metascience. Μέλη ΔΕΠ του τμήματός μας διευθύνουν τα επιστημονικά περιοδικά Δευκαλίων, Νόησις και Ψυχολογία. Επίσης μέλη ΔΕΠ του ΜΙΘΕ συμμετέχουν στην συντακτική επιτροπή του περιοδικού ευρύτερου φιλοσοφικού ενδιαφέροντος Cogito.

Τα μέλη του Τμήματος (διδάσκοντες, φοιτητές, απόφοιτοι) συμμετέχουν ενεργά σε διεθνείς επιστημονικές κοινότητες όπως: Philosophy of Science Association, European Philosophy of Science Association (EPSA), History of Science Society, Society for the History of Technology, Society for the Social Studies of Science, International Association of Applied Psychology, European Society for Analytical Philosophy, European Association of Law & Economics, Society of European Contract Law.

Το Τμήμα μας έχει οργανώσει διεθνή αξιολόγηση του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματός του, πολύ πριν ο νόμος το απαιτήσει, προσκαλώντας μεγάλες προσωπικότητες του χώρου διεθνώς, όπως o Καθ. Michael Forster, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Σικάγο, η Καθ. Nancy Nersessian, Διευθύντρια του προγράμματος Γνωσιακής Επιστήμης στο Georgia Institute of Technology, ο Καθ. Eberhard Knobloch, του Institut fur Philosophie/Wissenschafts-theorie, Wissenschafts- und Technikgeschichte, του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου και ο Καθ. William Demopoulos, του τμήματος Λογικής και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Irvine.

Εδώ θα βρείτε την πρόσφατη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, το συμπλήρωμα της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης και την τελευταία έκδοση του οδηγού σπουδών: ελληνικά και αγγλικά.

Η εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος από επιτροπή που όρισε η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) πραγματοποιήθηκε την περίοδο 18-23 Οκτωβρίου 2010. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείτο από τους ακόλουθους:

1. Prof. Panos Dimas, University of Oslo, Norway

2. Dr. Matthew D. Eddy, Durham University, UK

3. Prof. Richard D. McKirahan, Pomona College, CA

4. Prof. Nikolaos Psarros, University of Leipzig, Germany

5. Prof. Theodore Skaltsas, University of Edinburgh, UK

Η πλήρης έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ (http://www.adip.gr/eks/MITHE%20Report%20Final%20(2).pdf).