Αρχική » Συνέδριο 2021 » Οργανωτική Επιτροπή


Οργανωτική Επιτροπή:

Ιωάννης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Σταύρος Δρακόπουλος, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Ιστορίας ΙΦΕ/ΕΚΠΑ

Κώστας Δημητρακόπουλος, Καθηγητής, τ. Πρόεδρος ΙΦΕ/ΕΚΠΑ

Γιάννης Χριστιανίδης, Καθηγητής, τ. Πρόεδρος ΙΦΕ/ΕΚΠΑ

Τέλης Τύμπας, Καθηγητής, Πρόεδρος ΙΦΕ/ΕΚΠΑ (Συντονιστής)