Αρχική » Συνέδριο 2021 » Επιστημονική Επιτροπή

Μέλη ΙΦΕ:

Θόδωρος Αραμπατζής, Καθηγητής (Συντονιστής)

Ευστάθιος Αραποστάθης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελένη Γέμτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γεώργιος Γκότσης, Καθηγητής

Κατερίνα Δερμιτζάκη, Μέλος ΕΔΙΠ

Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Καθηγητής

Αναστασία Δοξανάκη, Μέλος ΕΔΙΠ

Σταύρος Δρακόπουλος, Καθηγητής

Αναστασία Δ. Ελευθεριάδου, Μέλος ΕΔΙΠ

Χρήστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής

Εμμανουήλ Πατηνιώτης, Καθηγητής

Μιχάλης Σιάλαρος, Επίκουρος Καθηγητής

Αριστοτέλης Τύμπας, Καθηγητής

Γιάννης Χριστιανίδης, Καθηγητής

 

Εκτός ΙΦΕ:

Γεώργιος Βλαχάκης, Αναπληρωτής καθηγητής, Σχολή Ανθρωπιστικών

Επιστημών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΕΚΠΑ), Πρόεδρος

Διοικούσας Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου ΕΚΠΑ

Ευθύμιος Νικολαΐδης, Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Κώστας Ταμπάκης, Εντεταλμένος Ερευνητής, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Χαράλαμπος Τσέκερης, Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Τζελίνα Χαρλαύτη, Διευθύντρια, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ), ΙΤΕ