Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Στέλλα Βοσνιάδου

Στέλλα Βοσνιάδου

Βασικές πληροφορίες

Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία, Ιστορία και Θεωρία Γνωστικής Ψυχολογίας
Τομέας: Επιστημών της Γνώσης και της Νόησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο : 210-727- 5507
Φαξ : 210-727- 5530
E-mail: svosniad[at]phs.uoa[dot]gr
Ώρες υποδοχής: -
Διεύθυνση επικοινωνίας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
Πανεπιστημιούπολη, Άνω Ιλίσια
15771 Αθήνα

Ακαδημαϊκές Πληροφορίες

Σπουδές

 • B.A., Φιλοσοφία, Brandeis University, Waltham, Massachusetts, USA,
 • M.A. ,Ψυχολογία και Εκπαίδευση, Teachers College, Columbia University, New York, York, USA
 • Ph.D. Ψυχολογία, Department of Psychology, Clark University, Waltham, Massachusetts, USA

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Γνωστική ψυχολογία
 • Γνωστική ανάπτυξη
 • Μάθηση στις φυσικές επιστήμες και στα μαθηματικά

Μαθήματα - Σεμινάρια

Προπτυχιακά

Υποχρεωτικά:
 • Εισαγωγή στη Ψυχολογία:γνωστική ψυχολογία

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:

 • Ψυχολογία και Νόηση

Μεταπτυχιακά

 • Γνωσιακή Επιστήμη
 • Ψυχολογία και εκπαίδευση
 • Συγκίνηση και Νόηση
 • Γνωστική Ανάπτυξη

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 • Vosniadou, S., & Mason, L. (in press). Conceptual Change Induced by Instruction: A Complex Interplay of Multiple Factors. In K. R. Harris, S. Graham, & T. Urdan, Educational Psychology Handbook, American Psychological Association.
 • Christou, K. P. & Vosniadou, S. (in press). On the Transition from Arithmetic to Algebra: Students Tend to Interpret Literal Symbols to Stand for Natural Numbers. Mathematical Thinking and Learning
 • Vamvakoussi, Χ. & Vosniadou, S. (2010). How Many Decimals are there Between two Fractions? Aspects of Secondary School Students’ Reasoning About Rational Numbers and their Notation. Cognition and Instruction, 28(2), 181-209.
 • Vosniadou, S., Vamvakoussi, X., & Skopeliti, I. (2008). The Framework Theory Approach to the Problem of Conceptual Change. In S. Vosniadou (Ed.) International Handbook of Research on Conceptual Change. New York, NY: Routledge, 3-34.
 • Vosniadou, S. & Brewer, W.F. (1992). Mental Models of the Earth: A Study of Conceptual Change in Childhood. Cognitive Psychology, 24, 535-585. (633 αναφορές)
 • Vosniadou, S., & Brewer, W.F. (1994). Mental Models of the Day/Night Cycle. Cognitive Science, 18,123-183. (287 αναφορές)
 • Vosniadou, S. (1989). Analogical Reasoning and Knowledge Acquisition: A Developmental Perspective. In S. Vosniadou & A. Ortony (Eds.), Similarity and analogical reasoning, New York: Cambridge University Press, 413-422. (109 αναφορές)
Books
 • Vosniadou, S. (in preparation) Children’s Cosmologies, Psychology Press
 • 2008 Vosniadou, S. (Ed.) International Handbook of Research on Conceptual Change, New York, New York, Routledge
 • 2007 Vosniadou, S., Baltas, A. & Vamvakoussi, X. (Eds.). Re-framing the Conceptual Change Approach in Learning and Instruction. Advances in Learning and Instruction Series, Elsevier Science.
 • 2006 Verschaffel, L., Dochy, P., Boekartz, M., & Vosniadou, S. (Eds.) Powerful Learning Environments. Advances in Learning and Instruction Series, Elsevier Science.
 • 2001 Vosniadou, S. How Children Learn, Educational Practices Series, 7, The International Academy of Education (IAE) and the International Bureau of Education (UNESCO) (Translated in Spanish, Greek, Chinese)
 • 2000 Kayser, D., & Vosniadou, S. (Eds.) Modelling Changes in Understanding: Case Studies in Physical Reasoning, European Science Foundation, Advances in Learning and Instruction, Elsevier Science.
 • 1999 Schnotz, W., Vosniadou, S., & Carretero, (Eds.) New Perspectives on Conceptual Change, Advances in Learning and Instruction, Elsevier Science.
 • Translated in Spanish: Cambio Conceptual y Education, Libro de Edicion Argentina, 2006
 • 1997 Vosniadou, S. The Application of Multimedia Technologies in School: Their Use, Effect and Implications: The Scientific Approaches to New Learning Models for New Learning Environments, STOA, Directorate General for Research, European Parliament.
 • 1996 Vosniadou, S., De Corte, E., Glaser, R., & Mandl, H. (Eds.). International Perspectives on the Psychological Foundations of Technology-Based Learning Environments, Mahwah: New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.
 • Translated in Greek, Gutenberg Press, 2006
 • 1995 Vosniadou, S., De Corte, E., & Mandl, H. (Eds.). Technology-Based Learning Environments: Psychological and Educational Foundations, NATO-ASI Series, Berlin: Heidelberg: Springer-Verlag.
 • 1989 Vosniadou, S. & Ortony, A. (Eds.). Similarity and Analogical Reasoning, New York: NY: Cambridge University Press.

Άλλες πληροφορίες

Adjunct Professor:

University of Adelaide, Australia (2010-2012)

University of Nevada, USA (2009-2011)

Επισκέπτρια Καθηγήτρια:

2010 Visiting Professor, Psychology Department, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA.

2008 Visiting Professor, Developmental Lab, Psychology Department, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA.

2006 Visiting Professor, Psychology Department, University of Adelaide, Adelaide, Australia