Αρχική » Σπουδές » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

 

Το ΠΜΣ «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης προσφέρει κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν την Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και ειδικότερα την κατανόηση των φιλοσοφικών προβλημάτων που προκύπτουν στην επιστήμη, την κατανόηση των θεμελιωδών ιδεών στην επιστήμη και την τεχνολογία, την κριτική θεώρηση του ρόλου της επιστήμης και της τεχνολογίας στις ανθρώπινες κοινωνίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, την ικανότητά σχηματισμού υπεύθυνης γνώμης για την ερευνητική και τεχνολογική πολιτική και την ενίσχυση της φιλοσοφικής σκέψης σε αυτούς τους τομείς. Το ΠΜΣ στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, καθώς και στην προσφορά εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες, ώστε να καταστούν ικανοί να συμβάλουν στην οικονομική και εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ ΙΦΕΤ