Αρχική » Σπουδές » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Κατάλογος μαθημάτων » Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

 

 

       

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

Β. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

86ΥΕΙ01

Ιστορία των Φυσικών Επιστημών

 

Φιλοσοφία της Φυσικής

86ΥΕΦ01

86ΥΕΙ02

Ιστορία των Μαθηματικών

 

Φιλοσοφία των Μαθηματικών

86ΥΕΦ02

86ΥΕΙ03

Ιστορία της Βιολογίας

 

Φιλοσοφία της Βιολογίας

86ΥΕΦ03

86ΥΕΙ04

Ιστορία της Λογικής

 

Φιλοσοφία της Λογικής

86ΥΕΦ04

86ΥΕΙ05

Ιστορία της Ιατρικής

 

Αναλυτική Φιλοσοφία

86ΥΕΦ05

86ΥΕΙ06

Ιστορία της Τεχνολογίας

 

Ηπειρωτική Φιλοσοφία

86ΥΕΦ06

86ΥΕΙ07

Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

 

Φιλοσοφία των Οικονομικών

86ΥΕΦ07

86ΥΕΙ08

Ιστορία της Κλασικής Γραμματείας

 

Νεώτερη Φιλοσοφία

86ΥΕΦ08

86ΥΕΙ09

Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών

 

Σύγχρονη Φιλοσοφία

86ΥΕΦ09

86ΥΕΙ10

Ιστοριογραφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

 

Φιλοσοφία της Γλώσσας

86ΥΕΦ10

86ΥΕΙ11

Επιστήμες και Πολιτισμός στη Νεότερη Ελλάδα

 

Φιλοσοφία του Νου

86ΥΕΦ11

86ΥΕΙ12

Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική

 

Σύγχρονη Φιλοσοφία της Επιστήμης

86ΥΕΦ12

86ΥΕΙ13

Φύλο, Επιστήμη, Τεχνολογία

 

Φιλοσοφία του Δικαίου

86ΥΕΦ13

86ΥΕΙ14

Μουσειολογία

 

Φιλοσοφία της Ιστορίας

86ΥΕΦ14

86ΥΕΙ15

Ιστορία και Μεθοδολογία της Νευροεπιστήμης

 

Γνωσιακή Επιστήμη

86ΥΕΦ15