Αρχική » Σπουδές » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Αντιστοιχίσεις μαθημάτων παλαιού και νέου ΠΠΣ

 

 

Το παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ακολουθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες που εγγράφηκαν στο Τμήμα έως και το έτος 2013.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που εισήχθησαν από το έτος 2014 και μετά ακολουθούν το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών. Για αυτούς τους φοιτητές/φοιτήτριες τα μαθήματα του παλαιού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 αντιστοιχίζονται μεν με μαθήματα του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, όπως περιγράφεται στους πίνακες που ακολουθούν, διατηρούν ωστόσο τις πιστωτικές μονάδες που είχαν στο παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

Επίσης, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος που εισήχθησαν τα έτη 2014, 2015 και 2016, οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του παλαιού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών τα οποία δεν αντιστοιχίζονται σε μαθήματα του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, όπως ορίζουν οι παραπάνω πίνακες, τα μαθήματα αυτά λογίζονται ως επιλεγόμενα μαθήματα και προσμετρώνται στον αριθμό των εννέα (9) επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα για τη λήψη πτυχίου.