Αρχική » Σπουδές » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Τρέχον πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΦΕ 

Οι ανακοινώσεις για αίτηση σε τρέχον πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ενημερώσεις για την εξέλιξη του προγράμματος σε όσες και όσους υποβάλουν αίτηση παρέχονται από το σχετικό eclass (το eclass  για το πρόγραμμα του 2021-2022: https://eclass.uoa.gr/courses/PHS504/). Την ομάδα που υποστηρίζει την πρακτική άσκηση στο ΙΦΕ απαρτίζουν με απόφαση της ΓΣ του ΙΦΕ οι: Χρήστος Παπαθεοδώρου (ακαδημαϊκός υπεύθυνος, καθηγητής), Αικατερίνη Δερμιτζάκη (ΕΔΙΠ), Αναστασία Δοξανάκη (ΕΔΙΠ), Ιωάννα Τηγάνη (ΕΔΙΠ). Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης είναι η κυρία Μαρία Κατράνη.

Ιστορία του προγράμματος πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών το έτος 2000. Το πρόγραμμα αυτό λειτούργησε, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κ. Γαβρόγλου, από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Στην επόμενη φάση και μέχρι τις 30/8/2012 λειτούργησε  νέο πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και εντασσόταν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Υπεύθυνος του Προγράμματος για το Τμήμα ήταν ο Καθηγητής Χ. Τρικαλινός.