Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Erasmus

Πρόγραμμα Erasmus

 

Οι προκηρύξεις για αίτηση στο Πρόγραμμα Erasmus αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης. Παράλληλα θα αναρτάται και ο πίνακας με τις διαθέσιμες συμφωνίες Erasmus. Ταυτόχρονα θα ορίζεται συνάντηση για ενημέρωση με το μέλος ΔΕΠ που έχει οριστεί συντονιστής του Προγράμματος Erasmus στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (καθηγητής Α. Τύμπας).