Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
20.03.2017

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Επισυνάπτουμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης-Τμήμα Δ'-Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών που αφορά προκήρυξη υποτροφιών Κροατίας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.