Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
05.09.2017

Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών

Επισυνάπτουμε την υπ'αριθμ. 140832/Ζ1 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2993Β΄/31-08-2017 και αφορά στον Καθορισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.