Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
09.01.2020

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2021 Γεννηθέντων το έτος 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής(ΔΑ)

 

Σας προωθούμε το υπ’ αρ. Φ.437/2/29516/Σ.14562 18 Δεκεμβρίου 2019  έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Δυτικής Αττικής (Τμήμα 2ο ) σχετικό με το ανωτέρω θέμα.