Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
20.07.2021

Πρόσκληση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στη Γαλλία 2021-2022

 

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο από την Εστία Νέας Σμύρνης όπου σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη" αποφασίζεται η χορήγηση δύο (2) δωδεκάμηνων μεταπτυχιακών υποτροφιών στη Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο έως 30/9/2021 στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21 Ν. Σμύρνη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.