Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
01.03.2022

Προκήρυξη υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση”

 

Επισυνάπτουμε προκήρυξη υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση” που διαχειρίζεται το ΙΚΥ προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

Ανακοίνωση Ζαούση 2022-23

Ψ4Η546ΜΤΛΗ-3ΚΔ_PROKIRIKSI