Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
14.01.2019

Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση

40 Θέσεις Δίμηνης Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για Φοιτητές/Φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ)

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

 Υποβολή Αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου με 8 Φεβρουαρίου 2019

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΙΦΕ/ΕΚΠΑ που ενδιαφέρονται για δίμηνη πρακτική άσκηση μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου 2019 μπορούν να καταθέσουν την σχετική αίτηση στη Γραμματεία του ΙΦΕ (υπόψη κυρίας Κατράνη) μεταξύ 15 Ιανουαρίου και 8 Φεβρουαρίου 2019 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11-2). H αίτηση πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του ΙΦΕ (υπόψη κυρίας Κατράνη). Πρέπει ταυτόχρονα να κάνουν εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος (https://eclass.uoa.gr/courses/PHS362/). Μέσω της ηλεκτρονικής τάξης θα ενημερώνονται (μετά τις 8 Φεβρουαρίου 2019) για τους φορείς και τις διαθέσιμες θέσεις ανά φορέα, τις διαθέσιμες περιόδους πρακτικής άσκησης και ότι άλλο σχετίζεται με την πρακτική άσκηση. Η φόρμα της αίτησης κατεβαίνει από το ΕΓΓΡΑΦΑ του eclass (https://eclass.uoa.gr/modules/document/index.php?course=PHS362).  Η σειρά επιλογής θα ανακοινωθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2019.  Η περίοδος ενστάσεων είναι από τις 18 μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρέχεται η δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε 40 φοιτητές και φοιτήτριες. Η σειρά επιλογής καθορίζεται από κριτήρια που ορίζει η ΓΣ του ΙΦE. Με απόφαση της ΓΣ του ΙΦΕ, η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα που αντιστοιχεί σε 5.5 ECTS και βαθμολογείται με βάση την κλίμακα 1-10. Την ομάδα που υποστηρίζει τo μάθημα αυτό στο ΙΦΕ απαρτίζουν με απόφαση της ΓΣ του ΙΦΕ οι: Αριστοτέλης Τύμπας (ακαδημαϊκός υπεύθυνος, ΔΕΠ), Αικατερίνη Δερμιτζάκη (ΕΔΙΠ), Αναστασία Δοξανάκη (ΕΔΙΠ), Ιωάννα Τηγάνη (ΕΔΙΠ).

Η πρακτική άσκηση των ασκουμένων θα διαρκέσει 2 μήνες πλήρους απασχόλησης και μπορεί να γίνει μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου 2019. Ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, στην αντίστοιχη ειδικότητα. Η αποζημίωση των ασκουμένων ανά μήνα πλήρους απασχόλησης ορίζεται στα 260 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης. Η πρακτική άσκηση είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Ο Πρόεδρος του ΙΦΕ

Καθηγητής Κ. Δημητρακόπουλος

Αίτηση για Πρακτική Άσκηση