Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
23.12.2019

Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση για το ακαδ. έτος 2019-2020

37 Θέσεις Δίμηνης Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για Φοιτητές/Φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ)

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 Υποβολή Αιτήσεων: 08 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 2020

 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΙΦΕ/ΕΚΠΑ που ενδιαφέρονται για δίμηνη πρακτική άσκηση μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου 2020 μπορούν να καταθέσουν την σχετική αίτηση στη Γραμματεία του ΙΦΕ (υπόψη κυρίας M. Κατράνη)      μεταξύ 08 Ιανουαρίου και 31 Ιανουαρίου 2020 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-14.00). Πρέπει ταυτόχρονα να κάνουν εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος (https://eclass.uoa.gr/courses/PHS400/). Η φόρμα της αίτησης κατεβαίνει από το πεδίο ΕΓΓΡΑΦΑ της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος   (https://eclass.uoa.gr/modules/document/index.php?course=PHS400). Παρέχεται η δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε 37 φοιτητές και φοιτήτριες. Η σειρά επιλογής των φοιτητών/τριών που θα πάρουν μέρος στην πρακτική άσκηση καθορίζεται από κριτήρια που έχει ορίσει η ΓΣ του ΙΦE. Με απόφαση της ΓΣ του ΙΦΕ, η πρακτική άσκηση είναι μάθημα που αντιστοιχεί σε 5.5 ECTS και βαθμολογείται με βάση την κλίμακα 1-10.

Η σειρά επιλογής θα ανακοινωθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2020.  Η περίοδος ενστάσεων είναι από τις 10 μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου 2020, στη Γραμματεία του Τμήματος. Μέσω της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος θα γίνεται ενημέρωση για τους φορείς και τις διαθέσιμες θέσεις ανά φορέα, τις διαθέσιμες περιόδους πρακτικής άσκησης και ό,τι άλλο σχετίζεται με την πρακτική άσκηση. Η αντιστοίχιση φοιτητών/φοιτητριών με θέσεις σε φορείς θα γίνει με βάση την τελική σειρά επιλογής.

Την ομάδα που υποστηρίζει την πρακτική άσκηση στο ΙΦΕ απαρτίζουν με απόφαση της ΓΣ του ΙΦΕ οι: Αριστοτέλης Τύμπας (ακαδημαϊκός υπεύθυνος, ΔΕΠ), Αικατερίνη Δερμιτζάκη (ΕΔΙΠ), Αναστασία Δοξανάκη (ΕΔΙΠ), Ιωάννα Τηγάνη (ΕΔΙΠ). Η πρακτική άσκηση των ασκουμένων θα διαρκέσει 2 μήνες πλήρους απασχόλησης και μπορεί να γίνει μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου 2020. Ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του Φορέα Υποδοχής της πρακτικής άσκησης, στην αντίστοιχη ειδικότητα. Η αποζημίωση των ασκουμένων ανά μήνα πλήρους απασχόλησης ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ. Η πρακτική άσκηση είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

 

Ο Πρόεδρος του ΙΦΕ

Καθηγητής Κ. Δημητρακόπουλος