Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
14.09.2021

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

 

Επισυνάπτουμε προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.