Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
26.05.2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος ΙΦΕ της Σ.Θ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. για θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σ.Θ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. για θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020