Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
29.10.2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ι.Φ.Ε. της Σ.Θ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. με θητεία έως την 31η-08-2020

 

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Ι.Φ.Ε.)