Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
02.03.2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2022-2023 ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΗΣ θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, δέκα (10) υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου και πλήρους μονοετούς φοίτησης, για σπουδές σε πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι και τις 30/04/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@syn-enosis.gr με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2022-2023 και για πληροφορίες μπορούν να καλούν στο 210 4291300-1.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 22