Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
18.02.2022

Πρόγραμμα υποτροφιών France Excellence Europa

 

Επισυνάπτουμε προκήρυξη υποτροφιών France Excellence Europa προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

 Κριτήρια επιλεξιμότητας

- Να είναι υπήκοος ενός από τα ακόλουθα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ: Γερμανία, Αυστρία,

Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.

- Οι φοιτητές-φοιτήτριες γαλλικής υπηκοότητας, συμπεριλαμβανομένων των διπλών υπηκοοτήτων, δεν είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα.

- Να είναι ηλικίας18-25 ετών κατά την έναρξη της κινητικότητας στη Γαλλία

- Να έχουν γίνει αποδεκτοί σε γαλλικό Ίδρυμα Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Master 1 ή Master 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23,

- Να μην επωφελούνται της υποτροφίας Erasmus+, AUF ή άλλης υποτροφίας του γαλλικού υπουργείου.

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων στο CampusFrance : 15 Μαρτίου 2022

Annonce UNIV