Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
03.04.2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ΜΙΘΕ, ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων του ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, θα υποβληθούν μέσω web, από την ιστοσελίδα https://my-studies.uoa.gr.

Προθεσμία Δηλώσεων Μαθημάτων & Συγγραμμάτων στο my-studies από 03/04/2017 έως 07/05/2017.

Προκειμένου οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία δηλώσεων μαθημάτων-συγγραμμάτων, θα πρέπει να έχουν ήδη ενεργοποιήσει το σχετικό λογαριασμό (username & password) από τη διεύθυνση https://www.webadm.uoa.gr, ακολουθώντας τους συνδέσμους «Αίτηση Νέου Χρήστη» => «Προπτυχιακοί Φοιτητές».

Διευκρινίσεις:
1. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν στο my-studies όλα τα μαθήματα και τα συγγράμματα του εαρινού εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν (καθώς και δήλωση Εργαστηρίου Η/Υ ή/και Συγγραφικής και Διπλωματικής Εργασίας)
2. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής:

• Β’ Εξάμηνο: έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου

• Δ’ Εξάμηνο: έως 9 μαθήματα εαρινού εξαμήνου

• ΣΤ’ Εξάμηνο: έως 12 μαθήματα εαρινού εξαμήνου (πλέον Εργαστήρια &
Διπλωματική Εργασία)

• Η’ Εξάμηνο: έως 12 μαθήματα εαρινού εξαμήνου (πλέον Εργαστήρια &
Διπλωματική Εργασία)

• Επί Πτυχίω: έως 52 μαθήματα (υποχρεωτικά & κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, βασικά επιλογής ή επιλογής κατεύθυνσης που προσφέρονται στο εαρινού εξάμηνο μόνο, τα Εργαστήρια & τη Διπλωματική Εργασία)

3. Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη Δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων και παρακαλούνται να εκτυπώσουν την τελική δήλωση μαθημάτων τους.
4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιτυχής δήλωση γίνεται πράσινη. Για μια μικρή αλλαγή πρέπει να γίνει όλη η δήλωση ξανά από την αρχή.
5. ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα συγγράμματα πρέπει να δηλωθούν τα ίδια και στον ΕΥΔΟΞΟ και στο MY-STUDIES (κάντε κλικ στο βιβλιαράκι δίπλα στο μάθημα για να εμφανιστεί το αντίστοιχο σύγγραμμα). Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητηθεί από τον ΕΥΔΟΞΟ να επιστραφούν τα ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ που δεν δηλώθηκαν στο MY-STUDIES
6. Από την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.phs.uoa.gr) οι φοιτητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 βάσει του οποίου θα μπορούν να κάνουν τη δήλωση μαθημάτων
7. Χειρόγραφη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται δεκτή σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία

Για διευκρινήσεις ή πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία