Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
20.03.2020

Ορθολογική Επιλογή και Συμπεριφορικά Οικονομικά

Παρακαλώ τις φοιτήτριες και τους φοιτητές των ΠΜΣ του Τμήματος που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα, να επικοινωνήσουν μαζί μου ηλεκτρονικά το ταχύτερο και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη Δευτέρα 23/3/2020 στις 14.00 το αργότερο. Θα πρέπει να μου στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να αναφέρουν σε ποιο ΠΜΣ σπουδάζουν.

Αριστείδης Χατζής