Αρχική » Προβολή νέων
Προβολή νέων
23.06.2017

Νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων Τμήματος ΙΦΕ.

Στο έγγραφο που επισυνάπτεται περιέχονται πληροφορίες

(α) για το νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (και στο οποίο εντάσσονται όλοι/ες οι φοιτητές/φοιτήτριες που εισήχθησαν από το έτος 2014-15 και μετά),

(β) για τις αντιστοιχίσεις των (υποχρεωτικών και κατ' επιλογήν υποχρεωτικών) μαθημάτων παλαιού προγράμματος και των μαθημάτων του νέου προγράμματος, και

(γ) για τις προϋποθέσεις ανακήρυξης πτυχιούχων όσων εισήχθησαν τα έτη 2014-2015-1016.

Νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων Τμήματος ΙΦΕ